HISTORIE

 

Van de Bergh Accountants en Belastingadviseurs is al 35 jaar een onafhankelijk accountants- en belastingadvieskantoor gespecialiseerd in het midden- en kleinbedrijf en vrije beroepsbeoefenaren.
Met 10 medewerkers, waarvan twee accountants en een fiscalist, bieden wij diverse vormen van dienstverlening aan.

Van de Bergh Accountants en Belastingadviseurs is lid van de beroepsorganisatie NOVAA. Dit is een landelijke organisatie ter belangenbehartiging van accountantskantoren op o.a. het gebied van vaktechniek, bedrijfsbeleid en collegiale toetsingen. Sinds 1 oktober 2006 dienen alle accountantskantoren een wettelijke toetsing te ondergaan ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). In oktober 2006 zijn wij door één van de daartoe bevoegde instanties (NOVAA) beoordeeld en hebben wij een positieve beoordeling ontvangen. Van de Bergh accountants en Belastingadviseurs houdt zich aan de wettelijke bepalingen en het tuchtrecht van de NOVAA.

Van de Bergh